Categories
Lightroom Preset

โหลดฟรี Lightroom พรีเซ็ตแต่งรูปโทน Cherry

พรีเซ็ตแต่งรูปคุมโทน Cherry โหลดฟรีไปใช้กับแอพ Lighroom เน้นโทนขาวแดง ยิ่งถ้าแต่งตัวด้วยชุดโทนนี้จะเหมาะมาก