Categories
Lightroom Preset

Lightroom preset ฟรีแต่งรูปโทน Classic

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ทำเป็น Lightroom Preset มาแจกฟรีอโทน Classic แต่งรูปแนววินเทจ คุมโทนเหลือง เขียว น้ำเงิน

Categories
Lightroom Preset

Lightroom พรีเซ็ต คุมโทนเขียววินเทจ

พรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom สูตรนี้เป็นแนววินเทจ เน้นคุมโทนสีเขียว เหมาะกับภาพถ่ายป่าไม้ สวนสาธารณะ และภาพถ่ายย้อนแสง