Categories
Lightroom Preset

แจก Lightroom Preset โทนหนังสือรุ่น

โทนหนังสือรุ่น มาในรูปแบบ Lightroom Preset จะแต่งเป็นโทนผิวอมสีส้มๆ และปรับสีเขียวให้ดูแก่ๆ เป็นการคุมโทนถ่ายรูปในชุดนักเรียน