Categories
Lightroom Preset

Lightroom Preset แต่งรูปโทนส้มเขียว ธรรมชาติ

แจก Lightroom Preset สำหรับแต่งรูปคุมโทนเน้นสีส้ม-เขียว เหมาะกับภาพถ่ายบุคคลกับธรรมชาติ จุดเด่นคือสีผิวและสีแดง