Categories
Lightroom Preset

ฟรี Lightroom Preset แต่งรูปโทนห้องสีพาสเทล

แจกพรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom เป็นโทนสีพาสเทล เหมาะกับแต่งรูปสถานที่ที่มีสีสัน ชมพู ฟ้า เขียว เหลือง

Categories
Lightroom Preset

Lightroom Preset แต่งรูปกลางคืนโทน Dark Pastel

แต่งรูปถ่ายกลางคืนด้วยสีที่ดูหม่นๆ เป็นแนว Dark Pastel ใช้ฟรีเซ็ตตัวนี้แต่งด้วย Lightroom มือถือ เหมาะกับภาพถ่ายบุคคล

Categories
Lightroom Preset

ฟรี Lightroom พรีเซ็ต คุมโทนสยามพาสเทล

สยามพาสเทล พรีเซ็ตแต่งรูปฟรีแอพ Lightroom มือถือ เหมาะกับคุมโทนสีอ่อนๆ หรือแนวพาสเทล และควรเป็นภาพถ่ายที่มีสีสันมาแต่งรูปโทนนี้