Categories
Lightroom Preset

Lightroom แจกโทนแต่งรูป สีเขียวหนองประจักษ์

ถ่ายรูปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี Lightroom สูตรนี้ได้แต่งเป็นโทนสีเขียว ใช้ได้กับภาพถ่ายคนกับธรรมชาติ

Categories
Lightroom Preset

Lightroom Preset แต่งรูปโทนส้มเขียว ธรรมชาติ

แจก Lightroom Preset สำหรับแต่งรูปคุมโทนเน้นสีส้ม-เขียว เหมาะกับภาพถ่ายบุคคลกับธรรมชาติ จุดเด่นคือสีผิวและสีแดง