Categories
Lightroom Preset

ฟรี Lightroom พรีเซ็ต คุมโทนสยามพาสเทล

สยามพาสเทล พรีเซ็ตแต่งรูปฟรีแอพ Lightroom มือถือ เหมาะกับคุมโทนสีอ่อนๆ หรือแนวพาสเทล และควรเป็นภาพถ่ายที่มีสีสันมาแต่งรูปโทนนี้