Categories
Lightroom Preset

Lightroom พรีเซ็ตแต่งรูปโทนปัจฉิม

โทนปัจฉิม พรีเซ็ตแต่งรูปแอพ Lightroom มือถือ สำหรับน้องๆนักเรียนที่จบการศึกษา แต่งรูปคุมโทนเน้นสีฟ้าเขียวเป็นหลัก