Categories
Lightroom Preset

แจกพรีเซ็ต Lightroom โทนฟ้าเขียวสดใส

Lightroom พรีเซ็ตตัวนี้ ทำมาจากภาพถ่ายกลุ่ม โดยแบบคุมโทนเสื้อผ้าเป็นสีฟ้าขาว และถ่ายรูปที่สนามฟุตบอล กลายเป็นโทนฟ้าเขียวสดใส