Categories
Lightroom Preset

Lightroom พรีเซ็ต แต่งรูปโทน HDR Blue

แจกพรีเซ็ต Lightroom แต่งรูปแนว HDR เป็นโทนสว่างๆ และอมสีฟ้า สีสันโดยรวมดูสดใส แต่โทนไม่ได้นุ่มนวล ภาพจะดูแข็งๆ