Categories
Lightroom Preset

แจกพรีเซ็ตโทนสีเขียวพาสเทล แต่งรูป Lightroom มือถือ

โทนสีเขียวพาสเทล พรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom เน้นปรับค่าสีเขียวธรรมชาติ ให้เป็นสีแบบพาสเทล เหมาะภาพถ่ายสว่างสดใส