Categories
Lightroom Preset

Lightroom แจกโทนแต่งรูป สีเขียวหนองประจักษ์

ถ่ายรูปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี Lightroom สูตรนี้ได้แต่งเป็นโทนสีเขียว ใช้ได้กับภาพถ่ายคนกับธรรมชาติ

Categories
Lightroom Preset

แจกพรีเซ็ตโทนสีเขียวพาสเทล แต่งรูป Lightroom มือถือ

โทนสีเขียวพาสเทล พรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom เน้นปรับค่าสีเขียวธรรมชาติ ให้เป็นสีแบบพาสเทล เหมาะภาพถ่ายสว่างสดใส

Categories
Lightroom Preset

พรีเซ็ต Lightroom แต่งรูปโทน Fresh Green สีเขียวสดใส

แจกพรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom โทน Fresh Green เน้นปรับค่าสีเขียให้ดูสดใส เหมาะกับภาพแนวพอร์ทเทรตที่อยู่ในสวน

Categories
Lightroom Preset

Lightroom พรีเซ็ต คุมโทนเขียววินเทจ

พรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom สูตรนี้เป็นแนววินเทจ เน้นคุมโทนสีเขียว เหมาะกับภาพถ่ายป่าไม้ สวนสาธารณะ และภาพถ่ายย้อนแสง