Categories
Lightroom Preset

แจกพรีเซ็ตแต่งรูป Lightroom “โทนป่าน้ำตาล”

แจกโทนแต่งรูป คุมโทนป่าให้เป็นสีน้ำตาล แอพ Lightroom มือถือ เหมาะกับภาพถ่ายคนกับธรรมชาติ