Categories
Lightroom Preset

แจก Lightroom Preset แต่งรูป Warm Tone

แจกฟรี Lightroom Preset แต่งรูปโทน Warm Tone เป็นการคุมสีภาพให้เป็นโทนอุ่นๆ เน้นคุมโทนเหลือง ส้ม เทา